Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Π.Μ.Σ. Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής στο δομημένο περιβάλλον

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 2024-2025

Περίοδος υποβολής αιτήσεων Α φάσης: έως 19 Ιουλίου 2024

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο grad-civ@uth.gr

Το Π.Μ.Σ:

  • Απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΕΙ/ΤΕΙ σχολών συναφών αντικειμένων
  • περιλαμβάνει 3 εξάμηνα, πλήρης φοίτηση, 90 ECTS
  • Έναρξη προγράμματος: Μάρτιος 2024

Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Ο στόχος μας

Οι σημαντικές επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων (σεισμοί, κατολισθήσεις, εδαφικές αστοχίες όπως ρευστοποιήσεις, πυρκαγιές, κλπ.), καθώς και τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής (πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα όπως υψηλές θερμοκρασίες, παγετοί, ανεμοστρόβιλοι, κλπ.). καθιστούν επιτακτική τη μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα σχετικά με την πρόληψη, την διαχείριση και την αποκατάσταση των επιπτώσεων των φυσικών κινδύνων και της κλιματικής αλλαγής στο δομημένο περιβάλλον.

Το Π.Μ.Σ. PRIME NC στοχεύει στην εξειδίκευση πάνω στα θέματα πρόβλεψης, παρακολούθησης και ανίχνευσης ακραίων φυσικών φαινομένων, πρόληψης και αποκατάστασης των επιπτώσεων τους, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τη μείωση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, εντός του πλαισίου μιας βιώσιμης δομημένης περιβαλλοντικής πολιτικής και της βιωσιμότητας του πλανήτη.

Οι κάτοχοι του Δ.Μ.Σ. αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης, με στόχο τη δημιουργία ενός πυρήνα τεχνογνωσίας, ικανού να καλύψει το κενό που υπάρχει στη στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, Γεν. Γρ. Πολ. Προστασίας, ΕΜΥ κλπ.) και των εταιρειών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ κλπ.).

Σχετικά με το Π.Μ.Σ.

Γενικές πληροφορίες

Υποβολή αίτησης

Δικαιολογητικά, προθεσμίες, συνεντεύξεις

Συχνές Ερωτήσεις

Τρόπος διδασκαλίας/εξέτασης, διάρκεια σπουδών κτλ.

Τέλη φοίτησης

Απαλλαγές, υποτροφίες κτλ

Φοιτητικές υπηρεσίες

υποστήριξη, e-γραμματεία, τηλεκπαίδευση κτλ.

Το Τ.Π.Μ.

Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στον Βόλο

Γίνε μέλος της ομάδας μας

Κριτήρια εισαγωγής

1 %

Σταθμισμένος γενικός βαθμός πτυχίου/διπλώματος με ελάχιστη βαθμολογία “Λίαν Καλώς”

1 %

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

1 %

Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών

1 %

Συναφής επαγγελματική εμπειρία

1 %

Συνέντευξη

Προϋποθέσεις εισαγωγής

  • βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6.5/10
  • γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Σχετικά με το Π.Μ.Σ.

Τι προσφέρουμε

Τα νέα μας

Ανακοινώσεις