Διδάσκοντες

Επικουροσ καθηγητησ

Λάμπρος Βασιλειάδης

Μαθήματα: Μετεωρολογία-Υδρομετεωρολογία, Μετεωρολογικοί κίνδυνοι και Περιβαλλοντικές Αλλαγές, Προσομοίωση Πλημμυρών και Αντιπλημμυρικά Έργα, Φυσικές Καταστροφές και Διαχείριση Υδάτων και Υδατικών Πόρων, Διαχείριση και Πρόγνωση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων

αναπληρωτης καθηγητησ

Γιώργος Εφραιμίδης

Μαθήματα: Τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές παράμετροι σχεδιασμού έργων Πολιτικού Μηχανικού έναντι γεωκινδύνων

Επικουροσ καθηγητησ

Αθανάσιος Θεοφιλάτος

Μαθήματα: Επιστήμη δεδομένων και πρόβλεψη φυσικών καταστροφών
λεκτορασ

Πολυξένη Καλλιόγλου

Μαθήματα: Τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές παράμετροι σχεδιασμού έργων Πολιτικού Μηχανικού έναντι γεωκινδύνων

Επικουροσ καθηγητρια

Βανέσσα Κατσαρδη

Μαθήματα: Μετεωρολογία-Υδρομετεωρολογία, Μετεωρολογικοί κίνδυνοι και Περιβαλλοντικές Αλλαγές, Προσομοίωση Πλημμυρών και Αντιπλημμυρικά Έργα, Σχεδιασμός θαλάσσιων κατασκευών έναντι ακραίων φορτίσεων ή υπέρβασης μεγεθών σχεδιασμού, Διαχείριση και Πρόγνωση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων

αναπληρωτησ καθηγητησ

Παντελής Κοπελιάς

Μαθήματα:
Προηγμένα δομικά υλικά για βιώσιμες κατασκευές

Επικουροσ καθηγητησ

Λάμπρος
Κούτας

Μαθήματα:
Προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές, 

καθηγητρια

Χρυσή
Λασπίδου

Μαθήματα: Μετεωρολογία-Υδρομετεωρολογία, Μετεωρολογικοί κίνδυνοι και Περιβαλλοντικές Αλλαγές,  Φυσικές Καταστροφές και Διαχείριση Υδάτων και Υδατικών Πόρων

καθηγητησ

Νικήτας Μυλόπουλος

Μαθήματα:  Προσομοίωση Πλημμυρών και Αντιπλημμυρικά Έργα, Φυσικές Καταστροφές και Διαχείριση Υδάτων και Υδατικών Πόρων

καθηγητρια

Ευτυχία Ναθαναήλ

Μαθήματα: Διακινδύνευση, τρωτότητα και ανθεκτικότητα έργων Πολιτικού Μηχανικού σε φυσικούς κινδύνους, Ανθεκτικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός

αναπληρωτρια καθηγητρια

Ολυμπία Παναγούλη

Μαθήματα:
Προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές, 
 

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός κατασκευών έναντι πυρκαγιάς

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ευριπίδης Μυστακίδης

Μαθήματα:
Προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές

αναπληρωτησ καθηγητησ

Χρήστος Παπακωνσταντίνου

Μαθήματα:
Προηγμένα δομικά υλικά για βιώσιμες κατασκευές

επικουροσ καθηγητησ

Γρηγόρης Τσινίδης

Μαθήματα: Διακινδύνευση, τρωτότητα και ανθεκτικότητα έργων Πολιτικού Μηχανικού σε φυσικούς κινδύνους, Ανθεκτικός συγκοινωνιακός σχεδιασμός

εδιπ

Μάριος Σπηλιωτόπουλος

Μαθήματα: Μετεωρολογία-Υδρομετεωρολογία, Μετεωρολογικοί κίνδυνοι και Περιβαλλοντικές Αλλαγές,  Διαχείριση και Πρόγνωση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων

εδιπ

Αθανάσιος Φράγκου

Μαθήματα:  Επιστήμη δεδομένων και πρόβλεψη φυσικών καταστροφών, Μετεωρολογία-Υδρομετεωρολογία, Μετεωρολογικοί κίνδυνοι και Περιβαλλοντικές Αλλαγές,  Διαχείριση και Πρόγνωση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων

Εξωτερικοί Συνεργάτες

ΤΒΑ