Μαθήματα

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Α  ΕΞΑΜΗΝΟ (επιλέγονται τέσσερα (4) από τα παρακάτω μαθήματα)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕ1

Αλληλεπίδραση ρευστών-κατασκευών σε υπεράκτιες κατασκευές (Διδάσκοντες: B. Κατσαρδή, Θ. Γραμμένος)

7.5

 

ΜΕ3

 

 

Τεχνική και θαλάσσια γεωλογία – Γεωτεχνική μηχανική (Διδάσκοντες Γ. Εφραιμίδης, Π. Καλλιόγλου)

 

7.5

 

ΜΕ4

 

 

Θερμική Συμπεριφορά Δομικών Υλικών (Διδάσκοντες: Χ. Παπακωνσταντίνου, Θ. Γραμμένος)

 

7.5

 

ΜΕ10

 

 

Σχεδιασμός ταμιευτήρων και παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας (Διδάσκοντες Α. Λουκάς, Λ. Βασιλειάδης)

 

7.5


ΜΕ11

 

Δομικός σχεδιασμός υποδομών για παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά ενεργειακών πόρων (διδάσκων Σ. Καραμάνος – προσφέρεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)

 


7.5

 

Β  ΕΞΑΜΗΝΟ  (επιλέγονται τέσσερα (4) από τα παρακάτω μαθήματα)

 

 

ΜΕ7

Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευών (Διδάσκων Αι. Κωμοδρόμος)

7.5

ΜΕ8

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς (Διδάσκουσα Ο. Παναγούλη)

7.5

ΜΕ9

Υδροηλεκτρικά φράγματα (Διδάσκων Π. Ντακούλας)

7.5

 

ΜΕ2

 

Ανάλυση και σχεδιασμός κελυφωτών κατασκευών (Διδάσκων Ε. Μυστακίδης)

7.5

ΜΕ12

Ειδικά θέματα 2 *

7.5

 

Γ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΜΕ13

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης

30