Μαθήματα

 

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα που είναι διαθέσιμα τόσο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Μ.Δ.Ε. όσο και στους υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος. Το περιεχόμενο των μαθημάτων δίνεται εδώ.

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

Μονάδες ECTS

1

Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευών

10

2

Ανάλυση και σχεδιασμός κελυφωτών κατασκευών

10

3

Αλληλεπίδραση ρευστών-κατασκευών – υπεράκτιες κατασκευές

7.5

4

Μηχανική συμπεριφορά και δομικός σχεδιασμός αγωγών μεταφοράς υδρογο­νανθράκων

7.5

5

Oλοκληρωμένος σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς

7.5

6

Υδροηλεκτρικά φράγματα

10

7

Τεχνική και θαλάσσια γεωλογία – Γεωτεχνική μηχανική

7.5

8

 Σχεδιασμός ταμιευτήρων και παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας

 10

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Α/Α

Τίτλος μαθήματος

Μονάδες ECTS

1

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης

30