ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών είναι αρμόδια για διοικητικά, ακαδημαϊκά και φοιτητικά θέματα, όπως:

  • Εγγραφές φοιτητών
  • Τήρηση αρχείου των φοιτητών (βαθμολογία, υποτροφίες, χορήγηση διπλωμάτων κ.λ.π.)
  • Σύνταξη καταστάσεων φοιτητών σύμφωνα με την δήλωση επιλογής μαθημάτων
  • Έκδοση πιστοποιητικών

Υπεύθυνη: Βασιλείου Βασιλική (τηλ.: 24210-74173, φαξ: 24210-74130), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γραμματέας: Χαρίκλεια Διβάνη ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 24210-74112, FAX: 24210-74169)     

Προσωπικό Γραμματείας:

Σημ.: Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές/τριες καθημερινά 11:00-13:00.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- τηλεφωνικός κατάλογος

http://www.uth.gr/katalogos


 

Τα πεδία με (*) είναι απαραίτητα
 
 
 
 

You havecharacters left.
 

Παρακαλώ εισάγετε τον παρακάτω κωδικό ασφάλειας:
...