Ο Στόχος

 

Στόχος του Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών» είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως:

  • θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου
  • αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου
  • υδροηλεκτρικά φράγματα
  • ανεμογεννήτριες
  • γεωθερμικές εγκαταστάσεις
  • συναφή έργα

Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Το Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών» αντιμετωπίζει τα θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εφαρμογές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ.«Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών» μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις του προγράμματος ακολουθώντας επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων ενεργειακών υποδομών. Υπό προϋποθέσεις, οι απόφοιτοι είναι δυνατόν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.