Δήλωση Μεταπτυχιακής Εργασίας (για φοιτητές 3ου εξαμήνου)

Υποβολή δηλώσεων Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης. 

Μπορείτε να καταθέσετε τις δηλώσεις ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή έντυπα στη γραμματεία του ΠΜΣ. 

Πατήστε εδώ για το έντυπο. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 12/10/2017

Η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο κατάθεσης διδάκτρων (1η δόση). 

Διαβάστηκε 132 φορές