Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

1) ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΣΤΑΤΙΚΕΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ABAQUS
από τον Θεμιστοκλή – Ελευθέριο Δ. Βασιλειάδη

Παρασκευή 02/07 ώρα 13:00, στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής

2) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ABAQUS.
από τον Ιωάννη Καλτσά

Παρασκευή 02/07 ώρα 13:30, στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής

Διαβάστηκε 84 φορές